Nhiệm vụ – Tầm nhìn

Sản phẩm - Dịch vụ

Mục tiêu năm 2020

1500+
Số lượng máy lắp đặt
2000+
Việc làm được tạo ra
500+
Tấn sợi xuất khẩu
100+
Khách hàng xuất khẩu mới

Thông tin

Liên hệ chúng tôi để biết thêm thông tin