Nhân viên kỹ thuật của GMF sẽ chịu trách nhiệm hướng dẫn kỹ thuật tại các đại lý và các trang trại có quy mô lớn. Khách hàng lẻ, đơn chiếc xin mời liên hệ với các đại lý gần nhất để được hướng dẫn đầy đủ và nhiệt tình.