Máy ép sơ chuối- GMF3 là sáng chế độc quyền của Công ty cơ khí chính xác GMF. Máy được sử dụng để ép phần sơ chuối còn lại sau khi lấy sợi thành khối để sử dụng vào nhiều mục đích khác nhau.​